Svi balkanski genocidi – Ljubomir Filipović

Svi balkanski genocidi – Ljubomir Filipović

Termin "genocid" je skovao poljski pravnik Rafael Lemkin kako bi njime opisao nacističke sistematske napore za uništenje Jevreja na tlu Evrope, ali i ranije primjere sličnih organizovanih poduhvata koji su…
Državni udar, drugi dio – Miodrag Vlahović

Državni udar, drugi dio – Miodrag Vlahović

Hapšenje nekadašnjeg Glavnog specijalnog tužioca Crne Gore (GST) Milivoja Katnića je dogadaj koji sa sobom nosi višestruka značenja i koji ima političke i bezbjednosne konotacije i posljedice. Katnićevom hapšenjem je…