O Centru

Centar za studije zapadnog Balkana počeo je sa radom 2023. godine kao nezavisni think tank.

U fokusu centra zemlje Zapadnog Balkana a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i djelimično priznata Republika Kosovo.

Ključni cilj Centra je da prati i analizira situaciju u jednom od najturbulentnijih regiona evropskog kontinenta i pruži stručnu procjenu političke, ekonomske, socijalne i sigurnosne situacije u regionu.

Ovdje ćete pronaći originalne materijale o glavnim političkim događajima, analizu socio-ekonomskog razvoja, prognoze razvoja opšte situacije, faktore diplomatskih aktivnosti i međunarodnog uticaja na tok problematičnih događaja i rješavanje konfliktnih pitanja.

Naša misija

Posebnu pažnju posvećujemo važnim izazovima sa kojima se suočava niz zemalja u regionu, a glavni su prevencija sukoba i oružanih konflikata i sticanje članstva u Evropskoj uniji. I pored različitog stepena spremnosti država Zapadnog Balkana da se pridruže Evropskoj uniji, ovaj proces bi trebalo da se završi punopravnim članstvom svih zemalja subregiona u ovoj uglednoj evropskoj instituciji. To će postati jedan od ključeva za sprečavanje oružanih konflikata i izbjegavanje sukoba na političkom, međuetničkom, međuvjerskom, ekonomskom i humanitarnom nivou. Smatramo važnim doprinijeti mirnom i održivom razvoju regiona i spriječiti destabilizaciju Zapadnog Balkana.

Naši formati

Naši stručnjaci stalno prate situaciju u regionu Zapadnog Balkana. Na web stranici cfwbs.org sedmično se objavljuje analitički izvještaj o ključnim događajima u zemljama regiona.

Teme koje zahtijevaju dublju analizu i stručnu ocjenu objavljuju se na stranici u obliku članaka.

Trudimo se da brzo i kvalitetno pružimo čitaocima stručne ocjene o važnim događajima na Zapadnom Balkanu.

Možete doprinijeti radu Centra. Pošaljite svoje informacije, članke ili pitanja na e-mail adresu.

Otvoreni smo za saradnju!